You are here

Regerings ghettoudspil er urealistisk

Af Ibrahim Benli

Lad os slå fast, at der i den grad er brug for at tage hånd om de adskillige problemer, der eksisterer i de såkaldte ghettoområder. Det, jeg forholder mig kritisk er ikke problemerne selv, men måden hvorpå regeringen forsøger at håndtere disse problemer.

Ethvert menneske, der er i stand til at tænke rationalt burde kunne se, at ghettoerne ikke bliver bare væk ved at rive boligblokkene ned eller straffe dem, der flytter ind til disse boligområder. Jeg ved og er ret overbevidst om, at de fleste flygtninge og nyankomne indvandrere vil helst vil bo sammen med ressource stærke naboer i et velstående boligområde, hvor der som regel er bedre daginstitutioner og bedre skoler. Indvandrere og flygtninge er nemlig lige så optaget af deres børns fremtid på lige fod med resten af befolkningen.

Det er derfor ikke viljen der mangler, men der mangler netop ressourcerne og mulighederne, når de skal træffe en beslutning om, hvor de skal bo henne. Når man ikke er i stand til at betale en dyr husleje bliver ghettoområderne den mest realistiske mulighed for mange ressourcesvage etniske minoriteter.

Ventelisterne på disse boligområder er som regel kortere og huslejen er langt billigere. Så en lille fif til regering kunne være, at de skal bygge flere almennyttige boliger med attraktive husleje væk fra ghettoområdet. Så er jeg ret sikker på, at folk vil stå i kø for at flytte væk fra ghettoområderne, hvis der var bedre alternativer.

Det andet jeg hæfter mig ved er, at ordene hårdere kurs, straf, sanktioner, kriminalisering bruges flittigt i regerings såkaldte 22 initiativer mod ghettoer.

Hvis nu regering havde haft en oprigtig intention om at gøre noget ved de udfordringer i ghettoområderne burde regeringen først og fremmest have en omhyggelig tilgang til sprogbruget. Dette sprogbrug er med til at forstærke illusionen om alle dem, der bor i ghettoområderne er dårligt integrerede. Dette sprogbrug og en unuanceret beskrivelse af ghettoområder, hvor positive historier ofres for regeringens og mediernes populistiske tilgang er desværre med til at kriminalisere alle, der bor i det pågældende boligområde. Alt i alt graver regerings ghettoudspil dybere kløfter mellem “os” og “dem”.

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

INFO: lbrahim Benli er medlem af Enhedslisten.

(Visited 36 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar