You are here

Hvorfor er tværpolitisk EU-modstand afgørende for at vinde EU-kampen?

Af Lave K. Broch

Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. Her konkurrerer Folkebevægelsen mod EU med partier om stemmerne. Men hvorfor er det så vigtigt, at vi har en tværpolitisk EU-modstand i EU-parlamentet? Kan partierne ikke bare repræsentere EU-modstanden?

Det er selvfølgelig vigtigt, at der er EU-modstandere i Folketinget, men når det gælder EU-parlamentet, så er det vigtigere, at EU-modstanden er tværpolitisk.

Vi kæmper en kamp for demokratiet og dansk selvbestemmelse, og det er ikke noget som et enkelt parti må eller kan tage patent på. Uden en repræsentation i EU-parlamentet kunne vi have tabt folkeafstemningerne om Maastricht-traktaten, euroen og retsforbeholdet, og det ville i givet fald have ført til at kronen blev afskaffet, og at Danmark blev underlagt en overstatslig retspolitik i EU.

Folkebevægelsen mod EU bliver stærkere af at være repræsenteret i EU-parlamentet. Repræsentation i EU-parlamentet giver Folkebevægelsen mod EU ressourcer til at kæmpe den politiske kamp imod EU. Det giver adgang til informationer, som vi kan dele med borgerne og det giver os oftere adgang til medierne. Der kommer en strid strøm af forslag, og flere af dem underminerer Danmarks suverænitet og vores forbehold i EU. Når Folkebevægelsen har et højt vidensniveau kan vi bedre forsvare vores demokrati, selvbestemmelse og de danske forbehold.

Det vigtigste argument for, at vi skal have en stærk tværpolitisk EU-modstand er, at vi kun vinder folkeafstemninger, hvis vi får over 50 % af stemmerne. Et enkelt parti har meget sværere ved at appellere til et flertal af danskerne. Det skyldes, at partier har mange flere dagsordner.

Det er derfor helt afgørende, at Folkebevægelsen mod EU er en stærk bevægelse, som kan have kontakt til borgere uanset hvor de står politisk. Det gælder ikke mindst borgere, der normalt stemmer på et EU-positivt parti.
Folkebevægelsen mod EU er konstant på vagt angående EU-spørgsmålet.

Det er partierne ikke. Før afstemningerne om Maastricht-traktaten, euroen, retsforbeholdet og den grønlandske EF-afstemning spillede Folkebevægelsen en meget vigtig rolle. Vi har også hjulpet EU-modstandere og EU-kritikere i andre lande. F.eks. i Norge, Sverige og Storbritannien.

Vi kan hurtigere end mange af partierne præsentere de vigtigste argumenter når en afstemning er på vej, og for os er EU-kampen altid den allervigtigste politiske kamp.

Hvis der går partiegoisme i EU-modstanden, så vil partier vurdere om EU-sagen er det vigtigste spørgsmål lige på det tidspunkt eller om de skal prioriterer andre sager. Desværre præges dansk politik i al for høj grad af spindoktorer. Derfor vurderer også EU-kritiske partier om det er en god ide, at prioritere EU-kampen. For Folkebevægelsen er det en selvfølge, at EU-kampen er den vigtigste.

Vores repræsentation kan af og til føre til, at vi kan forhindre de værste konsekvenser af EU-medlemskabet. Vi bruger også vores repræsentation til at kæmpe for demokratiet, miljøet, den nordiske velfærdsmodel og et globalt udsyn. Så kommer der et EU-lovforslag, der f.eks. skader vores grundvand eller vores fødevarer, så gør vi alt vi kan for at stoppe det. Det er til gavn for os alle.

I Sverige og Irland, hvor partier i EU-parlamentet endte med at repræsentere EU-modstanden eller EU-kritikken har det stille og roligt ført til at partierne er blevet mere EU-positive. Det samme skete desværre med SF i Danmark.

I Sverige er den tværpolitiske EU-modstanderbevægelse meget mindre end Folkebevægelsen mod EU i Danmark og det skyldes i høj grad, at den svenske bevægelse takkede nej til at opstille til EU-parlamentet.
I Storbritannien har man ikke tradition for en tværpolitisk EU-modstanderbevægelse, som vi kender det fra Danmark. Det vil jeg mene har været med til at skabe unødvendige problemer nu når Storbritannien er på vej ud af EU.

Jeg har gennem min tid i Folkebevægelsen fået venner, der er EU-modstandere, men som jeg partipolitisk ikke er enig med. Vi har lært at arbejde sammen for vores demokrati og selvbestemmelse og vi lytter til hinanden når det drejer sig om EU-kampen. Det vil få afgørende betydning den dag Danmark kommer til at stemme om EU-medlemskabet.

Jeg vil derfor anbefale, at du støtter Folkebevægelsen mod EU i EU-valget den 26. maj.

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

(Visited 12 times, 2 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar