You are here
Home > Indland

Fakta: Så meget tjener kommunalpolitikere

Her får du et overblik i forhold til, hvor meget en kommunalpolitiker tjener.

Kommunalpolitikere får et fast vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen. Derudover kan de tjene ekstra på at bestride forskellige poster i udvalg og bestyrelser:

1. Det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse var sidste år 89.314 kroner.

2. I kommuner med over 80.000 indbyggere var vederlaget dog 107.178 kroner om året, mens det i Københavns Kommune var 125.039 kroner.

3. Der gives også et tillægsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har hjemmeboende børn under 10 år. Det udgør 13.819 kroner årligt.

4. Dertil kommer vederlag for at være medlem eller formand et udvalg.

5. Vederlaget kommer fra en samlet lønpulje til udvalgsarbejde og varierer alt borgmesterens løn og kommunens størrelse.

6. En post som udvalgsformand giver for eksempel 193.732 kroner om året i Lyngby-Taarbæk Kommune.

7. I Tønder er formandsvederlag for stående udvalg på 152.298 kroner, mens udvalgsmedlemmer får 25.428 kroner per udvalg.

8. I Nordfyns Kommune får formanden for Social- og Sundhedsudvalget 220.243 kroner om året, mens medlemmerne af udvalget får 28.191 kroner.

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, kommunernes hjemmesider.

 

(Visited 46 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar

Top