You are here

EU-parlamentsvalget bliver den 26. maj næste år! Vi skal sikre Folkebevægelsen mod EU et godt valg

Statsministeren har netop holdt åbningstale i Folketinget, og han slog fast, at EU-parlamentsvalget bliver den 26. maj næste år. Det bliver et meget vigtigt valg, som kommer kort tid efter den britiske udtræden af EU.

EU har ikke lavet nogen selvransagelse efter den britiske folkeafstemning. I stedet fortsætter EU i retning af en snævrere og mere centralistisk union.

Det er derfor afgørende, at Folkebevægelsen mod EU får et godt valg.

Folkebevægelsen er den eneste tværpolitiske liste, der opstiller i EU-parlamentsvalget og kun hvis vi står sammen på tværs af partipolitiske holdninger kan vi frigøre Danmark fra EU.

Jeg har besluttet, at jeg stiller mig til rådighed som kandidat for Folkebevægelsen – og jeg glæder mig til at kæmpe sammen med andre EU-modstandere for et godt valg for Folkebevægelsens liste N.

Vi har bestemt brug for internationalt samarbejde, men vi har ikke brug for Europas Forenede Stater – og det er i den retning EU bevæger sig.

Statsministeren mener ikke, at EU fører til tab af suverænitet, og han omtaler EU som om det var Europa. Begge ting er forkerte. EU er ikke Europa. Mange europæiske lande er ikke med i EU. Det gælder f.eks. Norge, Island, Schweiz og snart er også Storbritannien uden for EU. Og EU fører til tab af dansk selvbestemmelse og suverænitet samt svækker vores folkestyre. En undersøgelse fra Folketinget i 2015 viser, at 90 % af EU’s love aldrig behandles af Folketinget. Det er derfor på tide, at denne tilstand tages alvorligt.

Danmark bør sige nej til at give EU endnu mere magt f.eks. angående Bankunionen og vi bør afholde en folkeafstemning om Danmarks medlemskab af EU.

Jeg ser gerne, at EU-tilhængerne kan formulere hvad et ja til EU vil betyde, og at EU-modstanderne kan formulere hvad et nej til fortsat EU-medlemskab vil betyde.

Jeg er glad for, at der nu er klarhed om datoen for EU-parlamentsvalget. Lad os gøre alt for at den tværpolitiske EU-modstand får fremgang. Og det kan kun gøres ved at Folkebevægelsen mod EU får et godt valg.

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

INFO: Lave K. Broch er 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

(Visited 16 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar