You are here

EU drejer sig om, hvem der skal have magt

Af Lave K. Broch 

Helt grundlæggende drejer EU-spørgsmålet sig om, hvor den politiske magt skal ligge. Skal magten være hos folket eller hos en elite i EU-systemet?

Danmark har i dag ca. 1,1 % af stemmerne i EU’s ministerråd, under 2 % af stemmerne i EU-parlamentet, og ingen dansk folkevalgt politiker kan stille lovforslag i EU. Det betyder, at andre stater har 98 % af magten, hver gang EU overtager et politikområde, men også uden at deres folkevalgte politikere har ret til at stille lovforslag. For det er kun embedsmændene i EU-kommissionen, som har ret til at stille lovforslag. EU-kommissionen har nemlig monopol på initiativretten i EU. Danmarks EU-kommissær Margrethe Vestager repræsenterer heller ikke danske interesser i EU. Det at Danmark skal sidde med ved EU-bordet er derfor en lidt spøjs ting. For Danmarks EU-kommissær må ikke varetage danske interesser.

Samtidig oplever vi, at EU vil bestemme over flere og flere områder, og at EU bliver dyrere, mens samfundet skal spare penge andre steder.

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i sin årlige ”state of the union” tale slået fast, at han ønsker, at EU skal have overstatslig magt inden for udenrigspolitikken og skattepolitikken. Ja, han siger det jo ikke så klart, men han ønsker, at EU inden for udenrigspolitikken og på skatteområdet skal træffe flertalsbeslutninger. Dette burde få advarselslamperne til at lyse på Christiansborg. Men det bliver nok ikke tilfældet, selv om Folketinget i 2015 lavede en undersøgelse, der viste, at 90 % af EU’s lovforslag aldrig bliver behandlet af Folketinget.

Jeg er selv varm tilhænger af internationalt samarbejde. Jeg mener, at Danmark skal samarbejde med andre lande. Jeg støtter, at danskere kan rejse, studere, handle, bo og arbejde i andre lande, og der er mange grænseoverskridende udfordringer, som kun kan løses, hvis vi samarbejder internationalt. Men EU er ikke et almindeligt internationalt samarbejde. EU-medlemskabet har store konsekvenser for vores demokrati, og EU-traktaten begrænser den politiske kampplads.

EU-spørgsmålet drejer sig derfor om, hvor den politiske magt skal ligge. Skal magten centraliseres i Bruxelles eller skal magten være hos folket?

Jeg siger derfor nej til, at vi giver EU mere magt. Vi skal ikke med i EU’s bankunion, og vi skal ikke med i EU’s militære union, der er under opbygning. Vi bør i stedet se på, hvordan vi kan skabe et internationalt samarbejde, hvor vi bevarer demokratiet. Jeg støtter derfor et tættere nordisk samarbejde, som bygges op nedefra, og hvor værdier som folkestyre, bæredygtigt miljø, skattefinansieret velfærd og globalt udsyn er centrale. Vi må aldrig afvikle vores demokrati.

Magten skal ligge hos folket, og det er på tide, at vi tager magten tilbage.
Ja til samarbejde og demokrati – Nej til EU-staten!

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

INFO: Lave K. Broch er 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

(Visited 136 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar