You are here
Home > Politik

En krone om dagen!

Så meget vil det ifølge finansministeriet koste for hver dansker at modtage 5000 flygtninge i snit om året.

Det blev klart, da Netværket for Velfærd og Demokrati havde inviteret til en konference om flygtninge politikken.

Oplægsholderne var Eva Schmidt, professor emeritus i jura, Jesper Jespersen, økonom og Allan Busk, formand for 3F i Ålborg og Byrådsmedlem i Rebild.

Eva Schmidt mindede os om, at retorikken havde ændret sig i forhold til halvfemserne, hvor flygtninge fra det tidligere Yugoslavien blev venligt modtaget i Danmark. Hun omtalte ”our finest hour” i 43, hvor de danske jøder blev reddet over sundet, og roste Sverige, som dengang tog imod den danske ”flygtningestrøm”. Nu er de konventioner, vi blev enige om efter krigen, under pres, og aviserne har overskrifter om ”oversvømmelse af flygtninge”. Norge har fohøjet sin andel af Kvoteflygtninge, mens Danmark mener vi er for fattige og afmægtige til at tage vores kvote på 100. Især gjorde hun opmærksom på den skræmmende udvikling i Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen tilsyneladende er tilfreds med at afspejle det, hun opfatter som et befolkningsflertal på udlændingeområdet. Partiet har opgivet selv at udvikle politiske standpunkter. Integrationspolitikken er konstante nye krav. Skal vi integrere de unge i de såkaldte Ghettoer, skal vi række hånden ud, ikke bruge pisk.

Jesper Jespersen kaldte sit oplæg ”Solidaritet, demokratisk handlen og økonomisk realisme i lyset af flygtningesituationen. Han havde brugt finansministeriets tal og DREAM-modellen, som også bruges der. For det første påpegede han, at tilstrømningen til Danmark jævnt hen ligger på deknap 5000 om året, når der korrigeres for Dublin-reglerne. Det første år er der omkostninger på 220.000 pr flygtning, hvilket svarer til 1,1 mia eller 1 promille af de offentlige udgifter. Hlavdelen er til direkte ydelser, den anden halvdel til aktivering, uddannelse, sundhed mm, som jo udløser en række jobs til herboende.

Den rene integrationsydelse til en enlig voksen over 30 svarer til en gennemsnitstimeløn på 38 kr. Det er med til at øge frygten for løndumpning og løntrykkeri, da selv en timeløn på 75 kr vil være næste en fordobling!

BNP vokser iflg finansministeriet med ca 1.000 årligt, så selv Rockwool-fondens pessimistiske beregning på et permanent underskud på flygtninge, vil blive opvejet af væksten.

Det går god med at få flygtninge i jobs. Højkonjunkturen hjælper, men også en bedre mere målrettet indsats i kommunerne, som blandt andet ifølge CEVEA betyder, at flygtninges kompetencer bliver fundet og brugt. Halvdelen af landets kommuner har nået de 50 % i arbejde, som var regeringens mål.

Allan Busk fra 3F i Ålborg kunne fortælle, praktiske eksempler fra blandt andet Rebils kommune, hvor flygtninge får arbejde. Det var blevet en prioriteret højt, at få flygtninge i arbejde og i fagforening, og med den aktive direkte indsats var det langt hen ad vejen lykkedes. Et eksempel var at Allan Busk selv kontaktede en gruppe Somalier, som havde fast mødested ved nogle udendørs bænke. Han opfordrede dem til at møde op i fagforeningen og til at samarbejde om at tilrettelægge et kursusforløb, som kunne få den i job. Næste dag stillede de med 50 personer!

Rebild kommune vil være og er nummer 1 i at skaffe flygtninge job. Han afsluttede med spørgsmålet: Hvorfor skal vi hente arbejdskraft udefra, når vi har kvalificeret arbejdskraft? Han mindede om, at der sad højtuddannede i asylcentrene, hvis kvalifikationer, vi har hårdt brug for ifølge DI!

Deltagerne delte bekymringen over udviklingen i retorik og politik på flygtningeområdet. I sær var der stor bekymring og skuffelse over Socialdemokratiet. Debatten løb ud i 3 minimumskrav til en ny regering og en ny politik:

1. Danmark skal modtage kvoteflygtninge igen! Vi skal bidrage til håbet blandt de millioner mennesker, der sidder i lejre rundt omkring i verden.

2. Forholdene i udsendelseslejrene skal gøres menneskelige! Ikke kun børn, men alle, der tvinges ind på fx Sjælsmark Kaserne, tager skade af forholdene. For mange trækker opholdet ud, for nogle i flere år. De skal have bedre vilkår.

3. Fattigdomsydelsen skal afskaffes. Enlige voksne skal betale husleje, mad telefon, medicin mm for under 4.000 om måneden, børnefamilier for godt 8.000. Hvis man ikke ønsker, at alle flygtninge samles i fattige billige kommuner, skal ydelsen sættes op, så man kan betale sin husleje for den.

(Visited 18 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar