You are here

Dobbeltstraf-forslag underminerer retsstaten

Af Pernille Skipper

Det hører ikke hjemme i et retssamfund, at man bryder med princippet om lighed for loven og indfører dobbelt så hårde straffe for mennesker, der lever i særlige områder i Danmark. Det skal jo ikke være sådan, at du skal straffes dobbelt så hårdt, bare fordi du er opvokset i et socialt udsat miljø og ender i kriminalitet. Loven må være lige for alle – uanset om man vokser op i Hellerup eller Gellerup.

Der er intet, der tyder på, at det her overhovedet vil have nogen kriminalpræventiv effekt. Der er ingen dokumentation for, at højere straf betyder mindre kriminalitet. Jeg tror, at dobbeltstraf i bestemte zoner enten får bagmændene til at sende små stik-i-rend-drenge til at lave det beskidte arbejde eller flytte kriminaliteten til et af nabo-områderne. Og så er vi jo lige vidt.

Vi har ikke brug for mere virkningsløs symbolpolitik. Vi har brug for rigtige løsninger på de problemer, som vitterlig findes i de udsatte boligområder, og som mest af alle går ud over beboerne. Vi skal have mere lokalt politi, som kender områderne og bruger flere resurser på at fange de organiserede bagmænd. Vi skal have fat på det forebyggende arbejde og en kommunal indsats, der tager hånd om hele familiens problemer – ofte årsagen til kriminaliteten – i stedet for kun straf, straf, straf. Og ikke mindst bliver vi nødt til at ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder, så det ikke er de samme sociale boligbyggerier, som alene skal bære byrden for årtiers fejlslagen boligpolitik.

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

INFO: Pernille Skipper er politisk ordfører for Enhedslisten.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar