You are here

Den nødvendige skilsmisse

Af Rina Ronja Kari

Skilsmisser er nogen gange den eneste rigtige udvej. Du gifter dig med de bedste forhåbninger om en lys og lykkelig fremtid, men i årenes løb udvikler din partner sig til at blive en tyrannisk kontrolfreak og selvfed brøleabe, som bestemmer mere og mere, overvåger dit liv og blander sig i, hvordan du bruger dine penge.

Dette er tilfældet med ægteskabet mellem EU og Danmark. Når tingene er kommet så vidt, så er der kun en fornuftig udvej – og det er at udstøde et højlydt Adieu! Og så ellers få pakket kufferten og komme afsted i en fart.

Det er netop, hvad briterne har gjort med BREXIT. Efter lang tids utilfredshed blev den britiske befolkning langt om længe spurgt, om de fortsat ville være bundet til EU – og svaret faldt som bekendt prompte. De ville skilles.

I Folkebevægelsen mod EU støtter vi fuldt og helt briternes ret til at få en fair skilsmisseaftale med EU. Årsagen er dels, at vi mener, at det vil gavne Storbritannien og alle andre parter at finde en fordragelig og holdbar løsning, men også fordi vi ser aftalen i et større perspektiv.

I Folkebevægelsen nærer vi nemlig et håb om, at en god Brexit-aftale vil kunne skabe forudsætningerne for en god DAXIT-aftale, så Danmark kan forlade EU og dermed genvinde vores fulde suverænitet og selvbestemmelsesret. Og forhåbentlig vil eksemplet brede sig til endnu flere lande.

Sund dansk EU-skepsis

I Danmark har der alle dage været en sund folkelig skepsis omkring EU. Danskerne har bl.a. stemt nej til både Maastricht-traktaten, euroen og afskaffelsen af retsforbeholdet.

Men trods den markante skepsis, så har danskerne ikke fået mulighed for at stemme om selve medlemskabet af EU siden 1972, hvor man stemte om medlemskabet af EF – Det Europæiske Fællesmarked.

Men der er en afgrundsdyb kløft mellem EF og EU, for EU har ændret karakter på fuldkommen radikal vis siden 1972. Det er som at melde sig ind i en klub for trehjulede cykler og pludselig vågne op i Hells Angels. Not nice.

Unionen har fået en fuldkommen gennemgribende – og oftest også negativ – indflydelse på vores samfund. En meget stor del af vores lovgivning stammer fra EU, og de enkelte lande er fuldstændig umyndiggjort på en række områder.

Alligevel ved ingen reelt om danskerne vil stemme ja eller nej til at forlade EU, for der sidder en lille klasse af EU-begejstrede politikere på Christiansborg, som ikke tør lade befolkningen komme til orde. For tænk nu, hvis vi stemte noget “forkert”.

Konsekvensen af politikernes arrogante attitude er, at kun folk på 64 år eller derover er blevet hørt i spørgsmålet om dansk EU-medlemskab. Størstedelen af os danske vælgere er altså aldrig blevet spurgt, om vi overhovedet vil være med i EU.

Til gengæld er vi alle låst fast i et ulykkeligt tvangsægteskab, som vi ikke må forlade. Det virker mildest talt hverken særligt demokratisk eller rimeligt.

Fra BREXIT til DAXIT

I Folkebevægelsen går vi ind for øget selvbestemmelse og decentralisering af magten, så borgerne kan få størst mulig indflydelse på deres tilværelse.

Dermed er vores visioner for fremtidens Europa slet ikke forenelige med EU-toppens planer for fremtidens EU, hvor stadig mere magt skal centraliseres i Bruxelles, og hvor økonomiske interesser bestemmer mere og mere.

Med BREXIT som eksempel så bør vi også i Danmark få lov til at debattere og stemme om en dansk udmeldelse af EU – en Daxit.

Når vi i Folkebevægelsen ønsker en folkeafstemning om Danmarks fortsatte EU-medlemskab, så skyldes det ikke, at vi vil skrue tiden tilbage til før 1972. Tværtimod.

Vi er udmærket klar over, at vi lever i en global tidsalder, og vi ønsker netop at kunne agere i verden uden EU’s snærende bånd. Samtidig vil vi også fortsætte med være en god nabo og samarbejdspartner for EU-landene.

Derfor ønsker Folkebevægelsen, at Danmark skal få en skilsmisse fra EU – jo før, jo bedre!

*Forfatteren er selv ansvarlig for sine holdninger, som ikke nødvendigvis repræsenterer redaktionens synspunkter.

INFO: Rina Ronja Kari er medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

(Visited 523 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

One thought on “Den nødvendige skilsmisse

  1. Mellem 65 og 70% af befolkningen støtter og bakker om om EU.
    Dels på grund af den store gevinst EU samarbejdet giver os, dels fordi det giver os – som et lille land – indflydelse.
    De store lande kan ikke tryne de små lande.
    Når der er områder hvor problemer ikke bliver løst, skyldes det nationalstaternes og regeringernes manglende vilje og evne til, netop at samarbejde.

Skriv et svar