You are here

Danske Bank og manglende politisk handlekraft

Af Ibrahim Benli

Ved sidste kommunalbestyrelsesmøde i sidste uge har vi blandt andet diskuteret, hvorvidt Herlev Kommune fortsat skulle have et samarbejde med Danske Bank. En bank som har indrømmet hvidvaskning i milliardstørrelse og er nu endelig er sigtet af bagmandspolitiet. Selv om det burde være klokkeklart for enhver, at et fremtidigt samarbejde med Danske Bank vil være dybt problematisk, har det desværre ikke været muligt at overbevise partierne i Herlev Byråd om, at vi ikke skal have Danske Bank som samarbejdspartner.

På nær Enhedslisten og SF vil alle de andre partier nemlig ikke tage stilling til et bankskift før der foreligger en endelig domafgørelse.

Vi anerkender og sætter stor pris på at borgermesteren og forvaltningen selv har taget initiativ til at forholde sig til problemstillingen omkring alvorlig økonomisk kriminalitet hos Danske Bank.

Men vi er uforstående over for, at man alligevel vælger at udskyde stillingtagen til at skifte Danske Bank først efter der falder dom i sagen. At partierne i Herlev Byrådet på nær Enhedslisten og SF vælger at udskyde en stillingtagen til bankskift indtil der foreligger en endelig domafsigelse kan derfor kun forklares med manglende politisk handlekraft.

Helt konkret er vi sammen med SF kommet med et ændringsforslag om at kommunalbestyrelsen snarest muligt igangsætter en udbudsproces med mulighed for at udelukke Danske Bank. Den mulighed er der i Udbudsloven, der gør det muligt at udelukke en virksomhed som danske bank, der med den seneste sigtelse fra bagmandspoliti har skabt tvivl om sin pålidelighed, selv om den endnu ikke er dømt. Jf. Frivillige udelukkelsesgrund jf. Udbudsloven §137, stk 1, nr. 3. For at undgå en lignende situation er løsningen uden tvivl at Herlev Kommune udarbejder nogle klare udbudskriterier, der per automatik udelukker virksomheder, der har været involveret i hvidvask, skattely og anden økonomisk kriminalitet.

Dette er et blogindlæg og ikke et udtryk for Netadvis.dk’s holdning.

(Visited 17 times, 1 visits today)
Please follow and like us:

Skriv et svar